Frågor och svar

Vad är ett rambelopp?

Ett rambelopp innebär ett belopp som ni är garanterade att kunna begära ut i rekvisitionen. Det gör att ni kan börja planera och genomföra er insats redan efter beslut om ansökan i februari utifrån ert rambelopp.

Tänk på: Er planerade insats måste fortfarande uppfylla villkoren för statsbidraget. I rekvisitionen anger ni hur stor del av ert rambelopp som ni vill begära ut och vad ni ska använda pengarna till. Läs mer under avsnittet Vilka villkor gäller för statsbidraget?