Frågor och svar

Vi har beviljats bidrag i ansökan, när betalas pengarna ut?

Bidraget betalas ut efter att ni har begärt ut bidrag i rekvisitionen.

Om ni inte lämnar in en rekvisition kommer ni inte att få någon utbetalning även om ni har beviljats ett belopp i ansökan.