Frågor och svar

Efter vi har fått vårt beslut, kan vi ändra uppgifter i vår begäran om utbetalning?

Om förhållandena ändras efter att beslut om begäran om utbetalning har fattats ska huvudmannen meddela Skolverket om de nya förhållandena. Det kan exempelvis avse tjänstledighet, sjukdom eller att en lärare har slutat sin tjänst.

Informationen lämnas av huvudmannen till Skolverket via

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Ange:

  • Organisationsnummer,
  • personnummer tillhörande berörd person(-er),
  • period som förändringen gäller, och vad den förändrade omständigheten är, t ex. ”Person X har slutat sin anställning och erhåller från denna dag ingen lön för en karriärtjänst.”.