Frågor och svar

Hur länge kommer statsbidraget finnas?

Det är politiska beslut som avgör om detta statsbidrag ska finnas kvar. I dag finns en bred majoritet som står bakom bidraget och inget parti har såvitt Skolverket känner till indikerat att man anser att det ska tas bort. I budgetpropositionen 2018 har regeringen aviserat medel för dessa tjänster årligen fram till 2020, det vill säga så långt som statsbudgeten sträcker sig.