Frågor och svar

Kan vi begära ut färre antal karriärtjänster än vad vi beviljats i ansökan?

När du begär ut bidraget är det möjligt att minska antalet förstelärare och lektorer i förhållande till beviljat antal tjänster och belopp i ansökan. Bidragsramen för följande bidragsomgång påverkas inte av hur mycket bidrag som ni har begärt ut året innan. Det går inte att begära ut ett högre belopp än vad som beviljats i ansökan.