Frågor och svar

Kan vi söka mer bidrag än summan i vår bidragsram?

Nej. Tidigare har det varit möjligt att söka utöver bidragsramen i och med att storleken på den totala summan vi hade att fördela ökade år från år. Detta är inte längre möjligt eftersom statsbidraget nu är fullt utbyggt.