Frågor och svar

Vad gäller vid nyanställning och deltid?

Vid nyanställning

Om ni nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kronor mer i lön per månad än medianlönen för de lärare inom samma kategori som är anställda hos er. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kronor mer i lön än medianlönen för lärare inom samma kategori.

Vid deltid

Ni kan utse en deltidsanställd lärare till förstelärare eller lektor. Bidraget minskar då så att det motsvarar lärarens grad av tjänst. Det är inte möjligt för två lärare att dela på en karriärtjänst.

Flera lärare på en karriärtjänst