Frågor och svar

Kan flera lärare dela på en karriärtjänst?

Nej det är inte möjligt för flera personer att dela på en förstelärare- eller lektorstjänst.