Frågor och svar

Kan vi begära ut medel för fler tjänster än vad vi har beviljats i bidragsramen?

Det går inte att begära ut medel för fler tjänster eller ett högre belopp än vad som beviljats i bidragsramen.

Om ni har en person som under året avslutar sitt uppdrag som förstelärare eller lektor kan ni ersätta denna person. Den nya personen kan tillträda tjänsten tidigast dagen efter föregående person har avslutat sin tjänst.