Frågor och svar

Kan vi komplettera uppgifter med ny lärare?

Det går inte att komplettera en begäran om utbetalning med att registrera en ny lärare efter att dess sista datum har varit, det vill säga efter den 15 oktober respektive den 3 maj.