Frågor och svar

Kan vi komplettera uppgifter om en registrerad lärare?

Fram till dess att beslut har fattats kan du komplettera och justera information som gäller för en som tidigare rapporterats i inlämnad begäran om utbetalning. Uppgift om personnummer alternativt namn på läraren är tillräckligt för att det ska betraktas som att denne rapporterats in.