Frågor och svar

Måste vi begära ut alla karriärtjänster vi har blivit tilldelade i bidragsramen?

Nej. Huvudmannen måste inte begära ut alla karriärtjänster som beviljats i bidragsramen. Bidragsramen för kommande bidragsomgångar påverkas inte av hur mycket bidrag som begärts ut året innan.