Frågor och svar

Vilken löneökning ska en nyanställd lärare eller lektor få?

För en förstelärare i bidragspott 1 ska läraren få en löneökning med minst 5 000 kronor per månad och i bidragspott 2 ska läraren få en löneökning med minst 10 000 kronor. För lektorer ska löneökningen i bidragspott 1 vara minst 10 000 kronor och för bidragspott 2 minst 15 000 kronor.