Frågor och svar

Kan en lärare som arbetar deltid få en karriärtjänst?

Ja, ni kan utse en deltidsanställd lärare till förstelärare eller lektor. Bidraget minskar då så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad. Det är inte möjligt för två lärare att dela på en karriärtjänst under samma tidsperiod.