Statsbidrag för kompetensutveckling inom yrkesämnen 2018

Höj kvaliteten på undervisningen inom yrkesämnen genom att låta lärare få kompetensutveckling inom sitt yrkesämne på en arbetsplats.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 15 januari–20 februari 2018

Ansökan för 2018 är öppen 15 januari–20 februari 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

Ansökan för 2018 är öppen 15 januari–20 februari 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

Redovisning: 1 oktober–1 november 2019

Beslut redovisning

Lista över redovisningar, kompetensutveckling yrkesämnen 2018PDF (pdf, 118 kB)

Redovisning av bidraget var öppen mellan 1 oktober och 1 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut redovisning

Lista över redovisningar, kompetensutveckling yrkesämnen 2018PDF (pdf, 118 kB)

Redovisning av bidraget var öppen mellan 1 oktober och 1 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan
 • kommunala vuxenutbildningen
 • särskild utbildning för vuxna.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att lärare ska få kompetensutveckling i yrkesämnen.

Syftet med bidraget är höja kvaliteten på undervisningen inom yrkesämnen. Det sker genom att läraren utvecklar sin kompetens på en arbetsplats utanför skolan. På så sätt kan läraren hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom sitt yrkesområde.

Bidraget kan användas till kostnader för

 • vikarier under den tid läraren får kompetensutveckling
 • resor och boende om kompetensutvecklingen sker på annan ort
 • material och skyddsutrustning som företaget inte själva står för (verktyg ersätts inte)
 • övriga kostnader som är direkt kopplade till syftet med bidraget.

Bidraget kan även användas för annan kompetensutveckling för lärare i yrkesämnen. Då kan det bland annat användas för:

 • kurser i certifiering
 • kurser och utbildningar inom arbetsmiljöfrågor
 • övriga insatser som har en direkt koppling till syftet med bidraget.
 • vikarier under den tid läraren får kompetensutveckling
 • resor och boende om kompetensutvecklingen sker på annan ort
 • material och skyddsutrustning som företaget inte själva står för (verktyg ersätts inte)
 • övriga kostnader som är direkt kopplade till syftet med bidraget.

Bidraget kan även användas för annan kompetensutveckling för lärare i yrkesämnen. Då kan det bland annat användas för:

 • kurser i certifiering
 • kurser och utbildningar inom arbetsmiljöfrågor
 • övriga insatser som har en direkt koppling till syftet med bidraget.

Bidraget kan inte användas till:

 • poänggivande kurser, till exempel vissa universitetskurser
 • konferens och studiebesök som inte har någon koppling till lärande eller till att förbättra kvaliteten i undervisningen.
 • poänggivande kurser, till exempel vissa universitetskurser
 • konferens och studiebesök som inte har någon koppling till lärande eller till att förbättra kvaliteten i undervisningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kompetensutvecklingen ska ske på en arbetsplats utanför skolan och vara direkt kopplat till de ämnen läraren undervisar i. Kompetensutvecklingen ska ske med viss regelbundet, under minst två veckor.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För budgetåret 2018 kan Skolverket högst fördela 12 400 000 kronor.

Huvudmannen står för minst hälften av kostnaden. Bidraget täcker resten av kostnaderna.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Nej, beviljat statsbidrag måste användas det år som det har beviljats.