Statsbidraget kompetensutveckling för yrkeslärare utgår och kommer inte gå att söka under 2020.

Statsbidrag för kompetensutveckling inom yrkesämnen 2019

Höj kvaliteten på undervisningen inom yrkesämnen genom att låta lärare få kompetensutveckling inom sitt yrkesämne på en arbetsplats.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: 15 januari–15 februari 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag till 85 huvudmän om totalt 8 638 019 kronor.

Lista över beviljade belopp, kompetensutveckling inom yrkesämnen 2019PDF (pdf, 588 kB)

Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari till 15 februari 2019.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag till 85 huvudmän om totalt 8 638 019 kronor.

Lista över beviljade belopp, kompetensutveckling inom yrkesämnen 2019PDF (pdf, 588 kB)

Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari till 15 februari 2019.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Ansökan 2: 15 augusti–16 september 2019

På grund av högt söktryck under ansökningsomgång 1 blir det ingen ansökningsomgång 2 under 2019.


Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

På grund av högt söktryck under ansökningsomgång 1 blir det ingen ansökningsomgång 2 under 2019.


Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten.

Redovisning: 1 februari–2 mars 2020

Redovisning av bidraget är öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • I redovisningen ska du ange om lärarna ni fått bidrag för har deltagit i den kompetensutveckling ni angav i ansökan. Om inte alla lärare deltagit ska ni ange det och hur mycket pengar som ni inte har använt.

Beslut om redovisning

 Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under våren 2020.

Redovisning av bidraget är öppen 1 februari–2 mars 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • I redovisningen ska du ange om lärarna ni fått bidrag för har deltagit i den kompetensutveckling ni angav i ansökan. Om inte alla lärare deltagit ska ni ange det och hur mycket pengar som ni inte har använt.

Beslut om redovisning

 Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten under våren 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan
 • kommunala vuxenutbildningen
 • särskild utbildning för vuxna.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att lärare ska få kompetensutveckling i yrkesämnen.

Syftet med bidraget är att höja kvaliteten på undervisningen inom yrkesämnen. Det sker genom att läraren utvecklar sin kompetens på en arbetsplats utanför skolan. På så sätt kan läraren hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom sitt yrkesområde.

Bidraget kan användas till kostnader för:

 • vikarier under den tid läraren får kompetensutveckling
 • resor och boende om kompetensutvecklingen sker på annan ort
 • material och skyddsutrustning som företaget inte själva står för (verktyg ersätts inte)
 • övriga kostnader som är direkt kopplade till syftet med bidraget.

Bidraget kan även användas för annan kompetensutveckling för lärare i yrkesämnen. Då kan det bland annat användas för

 • kurser i certifiering
 • kurser och utbildningar inom arbetsmiljöfrågor
 • övriga insatser som har en direkt koppling till syftet med bidraget.

Bidraget kan inte användas till:

 • poänggivande kurser, till exempel vissa universitetskurser
 • konferens och studiebesök som inte har någon koppling till lärande eller till att förbättra kvaliteten i undervisningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kompetensutvecklingen ska ske på en arbetsplats utanför skolan och vara direkt kopplad till de ämnen läraren undervisar i.

Kompetensutvecklingen ska ske med viss regelbundet och pågå under minst två veckor.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från en föreskrift som träder i kraft 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen (SKOLFS 2018:254)länk till annan webbplats

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från en föreskrift som träder i kraft 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen (SKOLFS 2018:254)länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:254).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:254).

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 kan Skolverket högst fördela 12,4 miljoner kronor.

Huvudmannen står för minst hälften av kostnaden för kompetensutvecklingen, statsbidraget täcker resten av kostnaderna.

Senast uppdaterad 12 juni 2020

Frågor och svar

Nej, beviljat statsbidrag måste användas det år som det har beviljats.