Statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska 2019

Det här statsbidraget ska användas till kompletterande undervisning i svenska och om Sverige för elever på svenska utlandsskolor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 2018: beslut i mars 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 135 skolor och skolföreningar för kompletterande svensk undervisning om totalt 12,4 miljoner kronor. Totalt 135 skolor och skolföreningar sökte bidrag. Beslut till varje enskild skola eller skolförening skickas via post.

Lista över beviljade belopp, ansökan för kompletterande undervisning i svenska 2019PDF (pdf, 194 kB)

Ansökan för 2019 var öppen 15 oktober–15 november 2018.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 135 skolor och skolföreningar för kompletterande svensk undervisning om totalt 12,4 miljoner kronor. Totalt 135 skolor och skolföreningar sökte bidrag. Beslut till varje enskild skola eller skolförening skickas via post.

Lista över beviljade belopp, ansökan för kompletterande undervisning i svenska 2019PDF (pdf, 194 kB)

Ansökan för 2019 var öppen 15 oktober–15 november 2018.

Utbetalningar: juni och december 2019

Vi betalar ut hälften av summan som ni fått beviljat i beslutet om ansökan i juni 2019 och andra hälften i december 2019.

Vi betalar ut hälften av summan som ni fått beviljat i beslutet om ansökan i juni 2019 och andra hälften i december 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Skolföreningar och huvudmän för svenska utlandsskolor som bedriver kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 6–20 år. För att söka statsbidrag behöver skolföreningen ha blivit godkänd av Skolverket.

Ansök om att bli godkänd som skolförening

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget kan användas till att svenska barn och ungdomar som bor i utlandet ska få undervisning i svenska och om Sverige. Bidraget ska användas till lärarlöner och undervisningsmaterial.

Vad är kompletterande undervisning i svenska?

Det är undervisning i svenska och om Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar i utlandet. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Undervisningen ska anordnas av föräldraföreningar och svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket.

Läs mer om kompletterande undervisning i svenskalänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för elever

För att ansöka om bidrag för en elev krävs det att

 • minst en av elevens vårdnadshavare eller förälder är svensk medborgare och pratar svenska dagligen med eleven
 • eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket
 • eleven är född mellan 1998 och 2012.

Villkor för skolföreningar

För att ansöka om bidrag krävs att skolföreningen

 • har minst fem elever och att ingen av dessa elever deltar i någon svenskundervisning som är finansierad av svenska staten
 • undervisningen bedrivs i enlighet med en kursplan som är fastställd av Skolverket.

Mer om kompletterande undervisning i svenskalänk till annan webbplats

Ansök om att bli godkänd som skolförening

Nystartade skolföreningar kan ansöka om att bli behöriga för statsbidrag hos Skolverket. Ni behöver uppfylla följande krav för att vi ska godkänna er som förening:

 • Det finns en huvudman eller förening för verksamheten som bedriver kompletterande undervisning i svenska och om Sverige.
 • Minst fem elever ska delta i undervisningen.
 • Eleverna ska ha minst en vårdnadshavare eller förälder som är svensk medborgare.
 • Det ska finnas stadgar för verksamheten.

I ansökan anger du var ni vill starta en skolförening, namnet på föreningen, föreningens stadgar som ska vara undertecknas av styrelsen och styrelsens sammanträdesprotokoll. Skicka in ansökan via mejl till
E-post till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Hur stort är statsbidraget?

En skolförening kan få 3 450 kr för varje elev som ska delta i kompletterande undervisning i svenska.

Villkor för utbetalning av statsbidrag

 • Skolverket kan betala ut bidrag till ett svenskt eller ett utländskt konto.
 • Om vi ska betala ut till ett personkonto måste kontoinnehavaren vara företrädare för skolföreningen som undervisar i svenska. Kontoinnehavaren kan till exempel vara kassör eller annan styrelseledamot och det krävs en fullmakt från föreningens styrelse.

Exempel på fullmaktPDF (pdf, 572 kB)

 • Om ni har en skolförening med utländskt konton är det viktigt att kontrollera med er bank vilka uppgifter som krävs för att kunna ta emot en betalning från Sverige.
 • Vi betalar ut bidraget i svenska kronor i två omgångar, halva bidragsbeloppet betalar vi ut i juni och halva i december.
 • Meddela Skolverket om du behöver ändra kontouppgifter för utbetalning efter att du har skickat in ansökan om statsbidrag. Använd den här blanketten:

Blankett för ändrade kontoförhållandenExcel (excel, 103 kB)

Senast uppdaterad 12 maj 2020

Frågor och svar

Reglerna för utbetalning till utländska konton har ändrats efter 2016 och därför är det viktigt att man som skolförening kollar med sin bank vilka uppgifter som krävs för att ta emot utbetalningar i det aktuella landet.

En skolförening kan ansöka om att bli statsbidragsbehörig när som helst under året, men för att ingå i kommande års bidragsunderlag skall ansökan skickas in till Skolverket senast den 15 november. Det är föreningens huvudman som ansöker om bidrag för respektive elev per den 15 oktober samma år.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening

Ja, men om din skolförening inte har ett föreningsnummer är det viktigt att det framgår vad er förening heter i samband med att ni skickar in ansökan.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening