Statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska 2020

Det här statsbidraget ska användas till kompletterande undervisning i svenska och om Sverige för elever på svenska utlandsskolor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: beslut 18 juni 2020

 Beslut om statsbidrag

Det var totalt 130 skolor och skolföreningar ansökte om statsbidrag för kompletterande svensk undervisning. Skolverket har beviljat statsbidrag till 130 skolor och skolföreningar om totalt 12 620 200 miljoner kronor. Besluten grundas på antal behöriga elever den 15 oktober 2019. Beslut till varje enskild skola eller skolförening har skickats via ordinarie post.

Beslutsbilaga kompletterande undervisning svenska 2020PDF (pdf, 848 kB)

Ansökan för 2020 var öppen 15 oktober–15 november 2019.

 Beslut om statsbidrag

Det var totalt 130 skolor och skolföreningar ansökte om statsbidrag för kompletterande svensk undervisning. Skolverket har beviljat statsbidrag till 130 skolor och skolföreningar om totalt 12 620 200 miljoner kronor. Besluten grundas på antal behöriga elever den 15 oktober 2019. Beslut till varje enskild skola eller skolförening har skickats via ordinarie post.

Beslutsbilaga kompletterande undervisning svenska 2020PDF (pdf, 848 kB)

Ansökan för 2020 var öppen 15 oktober–15 november 2019.

Utbetalningar: juni och december 2020

Vi betalar ut hälften av summan som ni fått beviljat i beslutet om ansökan i juni 2020 och andra hälften i december 2020.

Vi betalar ut hälften av summan som ni fått beviljat i beslutet om ansökan i juni 2020 och andra hälften i december 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Skolföreningar och huvudmän för svenska utlandsskolor som bedriver kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 6–20 år. För att söka statsbidrag behöver skolföreningen ha blivit godkänd av Skolverket.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget kan användas till att svenska barn och ungdomar som bor i utlandet ska få undervisning i svenska och om Sverige. Bidraget ska användas till lärarlöner och undervisningsmaterial.

Vad är kompletterande undervisning i svenska?

Det är undervisning i svenska och om Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar i utlandet. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Undervisningen ska anordnas av föräldraföreningar och svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket.

Kompletterande svensk undervisning på Utbildningsguidenlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för elever

För att ansöka om bidrag för en elev krävs det att

 • minst en av elevens vårdnadshavare eller förälder är svensk medborgare och pratar svenska dagligen med eleven
 • eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket
 • eleven är född mellan 1999 och 2013.

Villkor för skolföreningar

Ansök om att bli godkänd som skolförening

Nystartade skolföreningar kan ansöka om att bli behöriga för statsbidrag hos Skolverket. Ni behöver uppfylla följande krav för att vi ska godkänna er som förening:

 • Det finns en huvudman eller förening för verksamheten som bedriver kompletterande undervisning i svenska och om Sverige.
 • Minst fem elever ska delta i undervisningen.
 • Eleverna ska ha minst en vårdnadshavare eller förälder som är svensk medborgare.
 • Det ska finnas stadgar för verksamheten.

I ansökan anger du var ni vill starta en skolförening, namnet på föreningen, föreningens stadgar som ska vara undertecknas av styrelsen och styrelsens sammanträdesprotokoll. Skicka in ansökan via mejl till
E-post till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Hur stort är statsbidraget?

En skolförening som Skolverket beviljar statsbidrag får ett belopp per elev

 • som ska delta i kompletterande undervisning i svenska, och
 • som uppfyller kraven för behörighet enligt 33 § i förordning 1994:519 om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Beloppet per elev går att ta del av årligen i SKOLFS som regeringen tar fram.

Villkor för utbetalning av statsbidrag

 • Skolverket kan betala ut bidrag till ett svenskt eller ett utländskt konto.
 • Om vi ska betala ut till ett personkonto måste kontoinnehavaren vara företrädare för skolföreningen som undervisar i svenska. Kontoinnehavaren kan till exempel vara kassör eller annan styrelseledamot och det krävs en fullmakt från föreningens styrelse.

Exempel på fullmaktPDF (pdf, 572 kB)

 • Om ni har en skolförening med utländskt konton är det viktigt att kontrollera med er bank vilka uppgifter som krävs för att kunna ta emot en betalning från Sverige.
 • Vi betalar ut bidraget i svenska kronor i två omgångar, halva bidragsbeloppet betalar vi ut i juni och halva i december.
 • Meddela Skolverket om du behöver ändra kontouppgifter för utbetalning efter att du har skickat in ansökan om statsbidrag. Använd den här blanketten:

Blankett för ändrade kontoförhållandenExcel (excel, 108 kB)

Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Reglerna för utbetalning till utländska konton har ändrats efter 2016 och därför är det viktigt att man som skolförening kollar med sin bank vilka uppgifter som krävs för att ta emot utbetalningar i det aktuella landet.

En skolförening kan ansöka om att bli statsbidragsbehörig när som helst under året, men för att ingå i kommande års bidragsunderlag skall ansökan skickas in till Skolverket senast den 15 november. Det är föreningens huvudman som ansöker om bidrag för respektive elev per den 15 oktober samma år.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som föreninglänk till annan webbplats

Ja, men om din skolförening inte har ett föreningsnummer är det viktigt att det framgår vad er förening heter i samband med att ni skickar in ansökan.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som föreninglänk till annan webbplats