Frågor och svar

Kan jag skicka in ansökan om att bli behörig för att söka statsbidrag trots att föreningen inte har ett föreningsnummer?

Ja, men om din förening inte har ett föreningsnummer är det viktigt att det framgår vad er förening heter i samband med att ni skickar in ansökan.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening