Frågor och svar

När betalar ni ut statsbidraget för kompletterande undervisning i svenska?

Två gånger per år, i juni och december.