Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Vi kommer att publicera mer information löpande på den här sidan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Bidragsramar: Oktober 2021

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut.

Bidragsramar Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022PDF (pdf, 493 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut.

Bidragsramar Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022PDF (pdf, 493 kB)

Begär ut bidrag: 15 januari–15 februari 2022

Ni kommer att få begära ut er bidragsram i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ni kommer att få begära ut er bidragsram i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 mars–3 april 2023

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni blivit beviljade i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni blivit beviljade i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får användas till

  • att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2022.

Statsbidraget styrs av

Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolanlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2022 är det totala beloppet 1,7 miljarder kronor. Varje kommun tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan begära ut.

Senast uppdaterad 22 oktober 2021.

Frågor och svar

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Enligt statsbidragets förordning (2021:848) får Skolverket endast fördela statsbidrag till kommuner.

Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Bidragsramarna beräknas av SCB enligt 6 § i statsbidragets förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2021848-om-statsbidrag-for_sfs-2021-848länk till annan webbplats

Bidragsomgången pågår från 1 januari–31 december 2022.

Skolverket kommer att betala ut pengarna vid två tillfällen efter beslut om begäran om utbetalning (rekvisition).

Viktiga datum för bidragsomgången kommer att publiceras under hösten 2021 på bidragets webbsida.

Kostnaden för de insatser ni vill använda bidraget till ska ha infallit under bidragsperioden 1 januari–31 december 2022.

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Kommunerna ska använda statsbidraget till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det kan både handla om insatser i kommunala och enskilda förskolor.

Det framgår inte av förordningen hur kommunen ska fördela bidrag utan det är kommunen som bestämmer hur bidraget ska användas och fördelas.

Statsbidraget får användas till

  • att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.
  • För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn.
  • För barn som är 4-5 år är riktmärket för barngruppers storlek 9-15 barn.

Det är ännu inte klart hur begäran om utbetalning (rekvisition) kommer att se ut. Så snart vi är klara med planeringen av bidraget kommer vi att publicera mer information på bidragets webbsida

Viktiga datum för bidragsomgången kommer att publiceras under hösten 2021 på bidragets webbsida.

Det är ännu inte klart hur redovisningen kommer att se ut. Så snart vi är klara med planeringen av bidraget kommer vi att publicera mer information på bidragets webbsida.