Frågor och svar

Jag arbetar på en fristående förskola. Kan vi ta del av bidraget?

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Kommunerna ska använda statsbidraget till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det kan både handla om insatser i kommunala och enskilda förskolor.

Det framgår inte av förordningen hur kommunen ska fördela bidrag utan det är kommunen som bestämmer hur bidraget ska användas och fördelas.