Frågor och svar

När får vi pengar?

Skolverket kommer att betala ut pengarna vid två tillfällen efter beslut om begäran om utbetalning (rekvisition).

Viktiga datum för bidragsomgången kommer att publiceras under hösten 2021 på bidragets webbsida.