Frågor och svar

När får vi pengar?

Skolverket kommer att betala ut pengarna efter beslut om begäran om utbetalning (rekvisition) för bidragsram 1 och 2. Bidragsram 1 kommer att betalas ut vid två tillfällen och bidragsram 2 kommer att betalas ut vid ett tillfälle.

Bidragsram 1

I samband med beslut om bidragsram 1 betalar vi ut 50 procent av det belopp som ni beviljas.

Utbetalning 1

Gällande begäran om utbetalning för bidragsram 1 betalades första utbetalningen ut i april 2022.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar för bidragsram 1 under september 2022.

Bidragsram 2

Skolverket har fattat beslut om begäran om utbetalning av bidragsram 2 i juli 2022.

Utbetalning

Vi planerar att betala ut hela det beviljade beloppet för bidragsram 2 i augusti 2022.