Frågor och svar

När ska vi använda bidraget?

Kostnader för de insatser ni vill använda bidraget till ska ha infallit under bidragsperioden 1 januari–31 december 2022.