Frågor och svar

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får användas till

  • att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.