Frågor och svar

Vilka kan söka bidraget?

Enligt statsbidragets förordning (2021:848) får Skolverket endast fördela statsbidrag till kommuner.

Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.