Frågor och svar

Vilken period avser bidraget?

Bidragsomgången pågår från 1 januari–31 december 2022.