Frågor och svar

Vilket är Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan?

  • För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn.
  • För barn som är 4-5 år är riktmärket för barngruppers storlek 9-15 barn.