Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020

Statsbidraget är till för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Förenklad redovisning på grund av Coronapandemin

Redovisningen kommer att förenklas hösten 2020. Endast uppgift om total kostnad ska redovisas. Bakgrunden är att Skolverket ser över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen för att hitta lättnader för huvudmännen under Coronapandemin.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Bidragsramar: januari 2020

Begäran om utbetalning: 15 januari–17 februari 2020

Begäran om utbetalning var öppen i e-tjänsten 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Begäran om utbetalning var öppen i e-tjänsten 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalningar: mars och september

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020PDF (pdf, 487 kB)

Vi kommer att betala ut hälften av bidragsbeloppet för 2020 i mars och andra hälften i september 2020.

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020PDF (pdf, 487 kB)

Vi kommer att betala ut hälften av bidragsbeloppet för 2020 i mars och andra hälften i september 2020.

Redovisning: beslutad december 2020

Lista över beslut i redovisning kvalitetssäkrande åtgärder 2020PDF (pdf, 217 kB)

Redovisning av kostnader var öppen i e-tjänsten 1 oktober–2 november 2020

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Lista över beslut i redovisning kvalitetssäkrande åtgärder 2020PDF (pdf, 217 kB)

Redovisning av kostnader var öppen i e-tjänsten 1 oktober–2 november 2020

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner som har maxtaxa, men pengarna kan användas för åtgärder både inom kommunala och fristående förskolor och fritidshem. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får används till

  • kostnader för personal i verksamheterna
  • åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kommuner som söker bidraget måste ha maxtaxa.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsramarna anger den summa varje huvudman kan begära ut bidrag för.

Så tar vi fram bidragsramarna

Det här händer efter att regeringen har bestämt den totala summan Skolverket har att fördela inom statsbidraget för det kommande året:

  • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära ramarna för varje kommun det kommande året.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • Senast 31 januari bidragsåret fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna.
Senast uppdaterad 04 mars 2021.