Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020

Statsbidraget är till för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Underhållsarbete
Från den 24 januari klockan 19.00 till den 27 januari klockan 8.00 kan det förekomma störningar på skolverket.se och våra andra webbplatser och tjänster.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Bidragsramar: januari 2020

Begäran om utbetalning: 15 januari–17 februari 2020

Begäran om utbetalning är öppen i e-tjänsten 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalningar: mars och september

Vi kommer att betala ut hälften av bidragsbeloppet för 2020 i mars och andra hälften i september 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: beslut december 2020

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i december 2020.

Så kan du förbereda dig

Ta fram information om vilka kostnader ni haft. Tänk på att ni bara ska redovisa bidragsbeloppet även om ni har haft större kostnader.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner som har maxtaxa, men pengarna kan användas för åtgärder både inom kommunala och fristående förskolor och fritidshem. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får används till

  • kostnader för personal i verksamheterna
  • åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kommuner som söker bidraget måste ha maxtaxa.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsramarna anger den summa varje huvudman kan begära ut bidrag för.

Så tar vi fram bidragsramarna

Det här händer efter att regeringen har bestämt den totala summan Skolverket har att fördela inom statsbidraget för det kommande året:

  • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära ramarna för varje kommun det kommande året.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna. De fastställda ramarna kan skilja sig från dem SCB räknat fram, se Avvikelser från ramarna nedan.

Avvikelser från ramarna

Om kommunen inte har använt hela bidraget som betalades ut för 2018 eller ett tidigare år kan Skolverket hålla inne hela eller delar av kommande bidrag. Det gör att de bidragsramar som Skolverket beslutar om kan se olika ut jämfört med de ramar som SCB har räknat fram.

Från och med 2019 kan Skolverket i stället komma att återkräva hela eller delar av bidraget om kommunen inte har använt hela bidraget. Anledningen till förändringen är att förordningen som styr bidraget har ändrats.

Senast uppdaterad 15 januari 2020