Sammanslagning av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder och statsbidraget för mindre barngrupper

Från och med i januari 2022 kommer statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder att föras samman med statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan som ett riktat bidrag mot förskolan. Åtgärden sker som en del av regeringens arbete med att minska antalet statsbidrag. Arbetet med sammanslagningen är i ett tidigt skede och kommer att fortgå under året. I dagsläget har vi inte någon information om det nya statsbidragets regelverk, men det kommer att kommuniceras ut så snart det är på plats.

Under hela 2021 kommer statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder att finnas kvar i nuvarande form och rekvisition och redovisning sker på samma sätt som tidigare år.

Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2021

Statsbidraget är till för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslut om bidragsramar 2021

Begäran om utbetalning: 15 januari–15 februari 2021

Begäran om utbetalning kommer att vara öppen i e-tjänsten 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning kommer att vara öppen i e-tjänsten 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalningar: mars och september 2021

Vi kommer att betala ut hälften av bidragsbeloppet för 2021 i mars och andra hälften i september 2021.

Vi kommer att betala ut hälften av bidragsbeloppet för 2021 i mars och andra hälften i september 2021.

Redovisning: 1 oktober–1 november 2021

Redovisning av kostnader är öppen i e-tjänsten 1 oktober–1 november 2021

Förenklad redovisning på grund av Coronapandemin

Redovisningen är förenklad hösten 2021. Bakgrunden är att Skolverket ser över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen för att hitta lättnader för huvudmännen under Coronapandemin.

Endast uppgift om total kostnad ska redovisas, och det är endast bidragsbeloppet som ska redovisas, även om ni har haft högre kostnader.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning av kostnader är öppen i e-tjänsten 1 oktober–1 november 2021

Förenklad redovisning på grund av Coronapandemin

Redovisningen är förenklad hösten 2021. Bakgrunden är att Skolverket ser över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen för att hitta lättnader för huvudmännen under Coronapandemin.

Endast uppgift om total kostnad ska redovisas, och det är endast bidragsbeloppet som ska redovisas, även om ni har haft högre kostnader.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner som har maxtaxa, men pengarna kan användas för åtgärder både inom kommunala och fristående förskolor och fritidshem. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får används till

  • kostnader för personal i verksamheterna
  • åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kommuner som söker bidraget måste ha maxtaxa.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsramarna anger den summa varje huvudman kan begära ut bidrag för.

Så tar vi fram bidragsramarna

Det här händer efter att regeringen har bestämt den totala summan Skolverket har att fördela inom statsbidraget för det kommande året:

  • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära ramarna för varje kommun det kommande året.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • Senast 31 januari bidragsåret fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna.
Senast uppdaterad 04 mars 2021