Frågor och svar

Räknas antal personer som anställs eller antal årsarbetare?

Skolverket räknar antal årsarbetare. Exempelvis kan bidraget användas till att utöka en tjänst från 50 procent till 75 procent av en heltidstjänst. Bidraget ersätter då endast kostnader för de utökade 25 procenten.