Frågor och svar

Hur länge kommer statsbidraget finnas?

Det är politiska beslut som avgör hur länge detta statsbidrag ska finnas kvar.