Frågor och svar

Kan även rektorer för förskolor söka bidrag för lärarassistenter, så att även förskollärare får möjlighet att ägna sig mer åt undervisningen?

Förskolan omfattas inte av bidraget i enlighet med 3 § i förordningen.