Frågor och svar

Räknas antal personer som anställs eller antal årsarbetare?

Skolverket räknar antal årsarbetare.