Frågor och svar

Spelar anställningsformen för lärarassistenten någon roll?

Nej, det är upp till huvudmannen att bestämma vilken anställningsform lärarassistenten ska ha.