Frågor och svar

Vad innefattas i kostnaderna för lärarassistenten? Ingår sociala avgifter? Kan det inkludera andra kostnader också?

Ja, kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som huvudmannen har för lärarassistenten.