Frågor och svar

Har lärarassistentens anställningsform någon betydelse?

Nej, det är upp till er som huvudman att bestämma vilken anställningsform lärarassistenten ska ha. Men det är viktigt att känna till att timanställning inte är en anställningsform. De anställningsformer som vi godkänner för att erhålla bidraget är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • säsongsanställning och provanställning.

Eftersom timanställning inte är en anställningsform kan den inte ligga till grund för att få statsbidrag för lärarassistenter.