Frågor och svar

Räknas antal personer som anställs eller antal årsarbetare?

Skolverket räknar antal årsarbetare. Det innebär att två halvtidstjänster ska räknas som en hel tjänst. Det här är av betydelse när ni ska beräkna vilka lärarassistenter som utgör en utökning vid aktuell rekvisition jämfört med den 31 december 2021.