Frågor och svar

Hur länge kommer statsbidraget att finnas?

Det är politiska beslut som avgör om detta statsbidrag ska finnas kvar. Lärarlönelyftet har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen. Det är upp till huvudmannen att besluta om löneökningen ska betalas ut tillsvidare eller för en viss tid.