Frågor och svar

Kan lärarlönelyftet ges till en nyanställd lärare?

Nej. En löneökning med lärarlönelyftet kan tidigast betalas ut efter det att den första månadslönen betalats ut.