Frågor och svar

Ska lärarlönelyftet ges som en permanent eller tidsbegränsad löneökning?

Huvudmannen bestämmer själv om löneökningen ska erbjudas som en permanent löneökning eller som ett tidsbegränsat tillägg.