Frågor och svar

Överlåtelse/övertagande av skolenheter

Vid ett övertagande och överlåtande av skolenheter måste bidragsramarna omprövas. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrags.administration@skolverket samt kontakta statsbidrag.lararlonelyftet@skolvkeret för mer information.