Frågor och svar

Kan vi ge lärarlönelyftet till en nyanställd lärare?

Nej. En löneökning med lärarlönelyftet kan tidigast betalas ut efter det att den första månadslönen betalats ut.