Frågor och svar

Ska vi ge lärarlönelyftet som en permanent eller tidsbegränsad löneökning?

Ni bestämmer själva om ni ska erbjuda en permanent löneökning eller om den ska vara ett tidsbegränsat tillägg för era anställda.