Frågor och svar

Hur länge kommer statsbidraget att finnas?

Det är politiska beslut som avgör om Lärarlönelyftet ska finnas kvar. Statsbidraget har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen.

Det är upp till er som huvudman att besluta om löneökningen ska betalas ut tills vidare eller för en viss tid till era anställda.