Frågor och svar

Kan vi ändra uppgifter innan vi fått beslutet om vår begäran om utbetalning?

Om handlingarna redan är inskickade till Skolverket kan bara våra handläggare göra kompletteringar och ändringar i dem. Mejla din begäran om att göra en komplettering eller ändring till oss.

Mejla till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se.

Observera att Skolverket skiljer på ny uppgift och justering av tidigare lämnad uppgift. Det är inte möjligt att lägga till personer i er begäran om utbetalning efter den sista dagen för att skicka in er begäran om utbetalning.

Komplettera uppgifter om en registrerad person

Fram tills vi har fattat beslut kan du komplettera och justera uppgifterna om en person. Personen måste ha lagts till i er begäran om utbetalning senast sista dagen för att skicka in er begäran om utbetalning, det vill säga senast den 1 november 2022 respektive den 15 maj 2023. Det är tillräckligt att lämna uppgifter om personens personnummer eller namn för att det ska betraktas som att hen har rapporterats in.

Komplettera uppgifter med ny person

Det går inte att komplettera en begäran om utbetalning med en ny person efter sista datum för begäran om utbetalning, det vill säga efter den 1 november 2022 respektive den 15 maj 2023.