Frågor och svar

Kan vi ge lärarlönelyftet till en nyanställd lärare?

Nej, en löneökning med lärarlönelyftet kan tidigast betalas ut efter det att den första månadslönen har betalats ut.