Frågor och svar

Är den som läser kurser inom Lärarlyftet berättigad till studiemedel (CSN)?

Nej lärarna kan inte söka studiemedel via CSN eftersom lärarlyftsutbildning inte är CSN-berättigad.