Frågor och svar

Kan huvudman för enbart fritidshem eller förskola få detta statsbidrag?

Nej, bidraget kan bara sökas av huvudmän för skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.