Frågor och svar

Går det att söka bidrag för lärare som studerar sedan tidigare?

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte har sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.